Eco Club BECLEAN

Monitorizarea Poienii cu narcise din Sesul Mogosenilor

Obiectivul monitorizarii: Suprafata de fâneata umeda foarte bogata în narcise ( Narcissus angustiolius Ham, N). La sud, sud - est de Mogoseni, pe un fragment al terasei a IV a, a Somesului Mare, se afla o suprafata de teren mlastinoasa (folosita ca pasune) este împartita de culturi în trei suprafete mai mici ( 1 ha ; 0,10 ha ; 0,20 ha ), foarte bogate în narcise.

Aparitia "ochiurilor de apa" (baltilor) si suprafetelor mlastinoase (adevarate tinoave) la est de Mogoseni, (numit si Mogosmort), se datoreaza alcatuirii geologice si morfologice a zonei respective. Regiunea este formata din sedimente badeniene si sarmatiene, reprezentate prin argile salifere, argile marnoase si marne cu intercalatii de gresii si nisipuri. Respectiva structura geologica a favorizat aparitia suprafetelor mlastinoase, din ce în ce mai numeroase spre Nimigea de Jos si Mintiu.

Narcisele înfloresc la începutul lunii mai si tot câmpul acesta, situat mai sus de sat si cu o larga perspectiva spre lunca Somesului pâna la confluenta cu Sieul, este colorat în alb, alb - galbui. Narcise mai apar si amonte de Mogoseni si Floresti, pe malurile mlastinoase ale pârâului Bratosa, aval cu cca. 3 km de Mintiu. Zona este caracterizata prin soluri brune luvice în diferite grade de podzolire, cu fenomene secundare pe profilul solului.

Metodele de monitorizare: Ca metode de monitorizare se vor utiliza observatiile directe fenologice, perimetrarea cu GPS-ul a poienii cu narcise, metoda patratelor, 3 suprafate de proba permanente, abundenta relativa a narciselor, fotografia din punct fix, inventarierea speciilor însotitoare, monitorizarea parametrilor de mediu.

Perioada observatiilor: Observatiile se vor desfasura în perioada mai iunie, când narcisele sunt în perioada de înflorire.

Tipuri de observatii:

  • Data începerii perioadei de înflorire.
  • Suprafete de proba permanente (3) se delimiteaza în teren prin puncte de reper (tarusi de lemn, pietre), având suprafata de 1m2 ; se aleg aleatoriu.
  • Perimetrarea poienii cu GPS-ul se face tinând cont de faptul ca în interiorul perimetrului vor fi incluse gruparile de narcise care au o distanta mai mica de 12 m între grupul major si cele periferice; narcisele izolate, aflate la o distanta mai mare de 12 m fata de grupul primar, se vor marca cu GPS-ul separat ca puncte.
  • În suprafetele de proba de 1 m 2 se numara exemplarele de narcise, anual.
  • Se colecteaza un exemplar din speciile asociate în vederea completarii ierbarului poienii.
  • Se fotografiaza poiana cu narcise din acelasi punct, de 2-3 ori pe an; punctul de fotografiat trebuie sa fie ales în functie de un reper permanent (piatra, arbore, tarus).
  • Se noteaza conditiile meteo: temperatura, intensitatea vântului pe scala Beaufort (de la 0 calm la 12 uragan), acoperirea cu nori, prezenta soarelui, a cetii, ploii sau ninsorii.
  • Se noteaza parametrii abiotici: temperatura solului, pH solului, umiditatea solului; acestia vor fi masurati în cele 3 suprafete de proba.

Echipament utilizat: GPS, ruleta, aparat foto, binoclu, fisa de monitorizare, vopsea pentru marcarea suprafetelor de proba, presa pentru plante (în eventualitatea colectarii).

Stocarea datelor: la sediul APNMR toate datele se introduce într-un fisier Excel standard care se salveaza într-un folder numit Eco Club Beclean, unde vor fi salvate si fotografiile (cu data la care au fost realizate).

Licente si permisiune acces: activitatea se întreprinde cu instiintarea prealabila a APNMR.

Protectia muncii: Se va purta echipament de teren, nu se iau în mâna animale, în special serpi, decât de catre personalul pregatit în acest sens.