Eco Club GRUP SCOLAR FELDRU

Colectare informatiilor privind pastoritul în Muntii Rodnei

Obiectivul monitorizarii: Pastoritul este o ocupatie veche în zona Muntilor Rodnei, iar produsele obtinute (brânza, lapte, lâna) si traditiile, obiceiurile asociate repezinta o valoare culturala de interes deosebit. Colectarea informatiilor privind pastoritul în Muntii Rodnei este obiectivul principal al studiului.

Obiectivele de conservare: Analiza situatiei actuale a pastoritului în Muntii Rodnei si compararea cu datele istorice existente.

Perioada observatiilor: Permanenta.

Tipuri de observatii:

  • Colectarea articolelor privind studiile în domeniul pastoritului în Muntii Rodnei.
  • Vizitarea unei stâne din Muntii Rodnei.
  • Colectarea imaginilor foto cu activitatile desfasurate într-o zi la stâna.
  • Colectarea informatiilor privind raspândirea si nr. stânelor în Muntii Rodnei.

Echipament utilizat: GPS, aparat foto.

Rezultate preconizate:

  • Harta distributiei stânelor din Muntii Rodnei.
  • Un ghid electronic al activitatilor desfasurate la o stâna din Muntii Rodnei.
  • Vizitarea unei stâne.
  • Analiza dinamicii activitatii de pastorit în Muntii Rodnei în ultimii 100 de ani.

Stocarea datelor:Datele vor fi centralizate într-un folder denumit Club Feldru, la APNMR.

Licente si permisiune acces: Deplasarile în teren se va face sub coordonarea APNMR.

Protectia muncii: Se va folosi echipament de teren, nu se iau în mâna serpi decât de persoane autorizate.