Eco Club TELCIU

Monitorizarea rezervatiei Zavoaiele Borcutului

Obiectivul monitorizarii: Depunere de travertin si tuf calcaros din care ies la suprafata ape minerale si CO 2 liber, rezervatie situata la limita parcului, la poalele sud-vestice ale Masivului Batrâna, la confluenta P. Bârloaia cu Izvorul Pietrei, care alcatuiesc Valea Strâmba, afluent al Vaii Salauta.

Aceste izvoare au fost declarate rezervatie prin L 5/2000 cu suprafata de 1 ha . Apele minerale de pe V. Strâmba pot fi încadrate în categoria apelor feruginoase, bicarbonate, sodice, calcice, magneziene, carbogazoase, fiind situate pe un con de travertin ce ocupa o suprafata de circa 800 m 2 si este acoperit de o padure de conifere. Izvorul din pârâul afluent de dreapta al pârâului Bârloaia este captat într-o fântâna, are debit de 3500 l /24 ore si o apa feruginoasa, bicarbonatata, calcica, magneziana si cu emanatii puternice de CO 2 .

Un al doilea izvor cu debit apropiat de primul, apare ca o fântânita în travertin, iar în apropierea lui se gasesc celelalte izvoare, care datorita obturarii canalelor de iesire înspre suprafata au debite scazute, dar degaja puternic CO 2 (mofeta). Mineralizarea apelor de pe V. Strâmba este cuprinsa între 4850 5254 mg/l, elementele predominante fiind CO2 , Ca, Na, Fe, Mg.

Obiectivele de conservare: Evaluarea situatiei de referinta si mentinerea rezervtiei naturale la stadiul de optim.

Metodele de monitorizare:

  • Marcarea cu GPS-ul a limitelor rezervatiei naturale Zavoaiele Borcutului.
  • Marcarea pozitiei izvoarelor minerale existente cu GPS-ul.
  • Colectarea informatiilor existente în literatura despre rezervatie.
  • Marcarea cu vopsea în teren a limitelor rezervatiei.
  • Ecologizarea rezervatiei.
  • Instalarea unui panou informativ.
  • Realizarea unui ghid electronic al rezervatiei.
  • Realizarea hartii cu limitele clare ale rezervatiei.

Perioada observatiilor: Se vor realiza 2-3 vizite în teren în perioada mai iulie 2008.

Echipament utilizat: GPS, aparat foto, vopsea, manusi etc.

Stocarea datelor: Datele preluate cu GPS-ul vor fi descarcate în folderul Eco club Telciu APNMR.

Licente si permisiune acces: Iesirile în teren vor fi anuntate si supravegheate de un reprezentant al APNMR.

Protectia muncii: Nu se vor lua în mâna serpi decât de catre persoanele autorizate. În timpul ecologizarii zonei se vor utiliza manusi de cauciuc si saci menajeri.